Blog

Obrazy w Zamku Królewskim w Warszawie – najważniejsze dzieła

Obraz Adam i Ewa

Zamek Królewski w Warszawie jest budynkiem w stylu barokowo-klasycystycznym, mieszczącym się przy placu Zamkowym. Niegdyś był on rezydencją książąt mazowieckich, a następnie siedzibą króla i Sejmu. Dzisiaj jednak pełni on głównie funkcje reprezentacyjne i muzealne. Wewnątrz zamku można znaleźć mnóstwo historycznych przedmiotów, w tym liczne obrazy, stworzone przez słynnych i cenionych malarzy. Jakie dzieła sztuki znajdują się w Zamku Królewskim w Warszawie?

Obrazy Rembrandta

Rembrandt był malarzem i rysownikiem, tworzącym w okresie baroku. Aż do dzisiaj jest on uznawany za jednego z największych artystów na całym świecie. W Zamku Królewskim można podziwiać dwa obrazy malarza, które uchodzą za jedne z największych pereł w całej kolekcji. Jednym z nich jest “Dziewczyna w ramie obrazu”, który przedstawia młodą kobietę i stanowi znakomity przykład barokowego portretu. Drugim dziełem Rembrandta, znajdującym się w budynku jest “Uczony przy pulpicie”. Na obrazie widać starszego mężczyznę, siedzącego nad księgą. Jest to jedno z najlepiej rozpoznawalnych dzieł Rembrandta.

Dzieła Canaletta

Bernardo Bellotto, zwany Canaletto był włoskim malarzem i przedstawicielem malarstwa wedutowego. Od drugiej połowy XVIII wieku działał w Polsce, gdzie pełnił funkcję nadwornego malarza Stanisława Augusta Poniatowskiego. Niektóre z jego dzieł można podziwiać na Zamku Królewskim. Jednym z nich jest “Elekcja Stanisława Augusta”, który powstał w 1778 roku. Innym dziełem Canaletta w Zamku Królewskim jest “Ulica Miodowa”, który przedstawia znaną ulicę w śródmieściu Warszawy.

Obrazy Bacciarellego

Marcello Bacciarelli był włoskim malarzem oraz jednym z najsłynniejszych przedstawicieli malarstwa barokowego i klasycystycznego. Piastował urząd nadwornego malarza Stanisława Augusta Poniatowskiego. W Zamku Królewskim można podziwiać “Poczet królów polskich”, stworzony przez Bacciarellego. Obejmuje on 23 obrazy, które powstały na zamówienie króla. Innym dziełem malarza, które znajduje się w zamku, jest “Portret Stanisława Augusta Poniatowskiego w stroju koronacyjnym”.

Dzieła Jana Matejki

Jan Matejko był polskim malarzem i rysownikiem. Do dziś uznawany jest on za jednego z najwybitniejszych polskich artystów. Specjalizował się on w takich stylach jak realizm lub historyzm. Malarz żył i tworzył w XIX wieku, a jego dzieła często były związane z patriotyzmem i ideami niepodległościowymi. W Zamku Królewskim można znaleźć kilka obrazów malarza. Jednym z nich jest “Konstytucja 3 Maja 1791 roku”. Jest to jedno z najbardziej rozpoznawalnych dzieł polskich. Na obrazie można znaleźć wiele ważnych postaci historycznych, takich jak Stanisław August Poniatowski, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj czy Julian Ursyn Niemcewicz. Innym dziełem Matejki, które znajduje się w zbiorach Zamku Królewskiego, jest “Rejtan”. Obraz ten przedstawia Tadeusza Reytana, protestującego przeciwko I rozbiorowi Polski. Znanym dziełem Matejki w zamku jest również “Stefan Batory pod Pskowem”. Na obrazie widać poselstwo Iwana IV Groźnego do Stefana Batorego, proszące o pokój.

Lucas Cranach the Elder “Adam and Eve”, Foto: domena publiczna,

Dzieła wybitnych mistrzów

Dzieła wybitnych mistrzów znajdujące się w Zamku Królewskim w Warszawie należą do jednych z najbardziej znakomitych dzieł sztuki w naszym kraju. Znajdujące się tam między innymi dzieła późnego Baroku, to niezwykłe spojrzenie przez perspektywę czasu w przeszłość. Malarstwo barokowe w Polsce charakteryzowało się niezwykłym przepychem i kontrastem. Z pewnością warto odwiedzić przynajmniej raz w życiu ten obiekt i dostąpić zaszczytu obcowania z tak wszechstronną sztuką.