Blog

Strońsko – kościół św. Urszuli i 11 Tysięcy Dziewic z przełomu XII/XIII w.

Strońsk - Kościół

Strońsko to malutka miejscowość w dzisiejszym województwie łódzkim. Zdążając tutaj łatwo się zgubić wśród polnych dróg. Ale gdy już się trafi – miejsce to oferuje liczne atrakcje.

Strońsko to malutka miejscowość w dzisiejszym województwie łódzkim. Zdążając tutaj łatwo się zgubić wśród polnych dróg. Ale gdy już się trafi – miejsce to oferuje liczne atrakcje.

Kościół pod intrygującym wezwaniem św. Urszuli i 11 tysięcy dziewic zbudowano najprawdopodobniej na przełomie XII i XIII wieku. Został on zbudowany z cegły (murowanej w układzie wendyjskim). Pierwotnie była to budowla jednonawowa, z prezbiterium zamkniętym apsydą.

Kościół ulegał w historii licznym przebudowom i jego pierwotny układ przestrzenny jest już nieco nieczytelny. Kościół obudowano licznymi kaplicami, dobudowano kruchtę i wieżę, podwyższono również mury. Wnętrze kościoła niestety nie ma w sobie nic romańskiego.

Z czasów romańskich zachowała się apsyda, z oryginalnym rozglifionym okienkiem (ciekawe – bo schodkowo rozglifione), dwa rozglifione okienka w ścianie północnej, fryz z przenikających się arkadek zdobiący apsydę oraz tympanon w portalu południowym.

I to właśnie tympanon jest tutaj najważniejszy. W polu tympanonu, otoczonym ornamentem roślinnym znajduje się dwugłowy, skrzydlaty smok (z tym, że jedna jego głowa znajduje się na ogonie) pożerający ptaka. Cała płaskorzeźba jest niezwykle ciekawa (przywodzi na myśl coś celtyckiego) i wynagradza trudy dotarcia do Strońska.

Samo Strońsko zaś to miejsce urzekające swoją sielskością, gdzie krowy pasą są pod romańskim murem, a ksiądz proboszcz pijący na werandzie herbatę raczy nas opowieściami o kościele, o jego wojennych losach (na wieży Wehrmacht urządził sobie stanowisko CKM). Miejsce naprawdę przyjemne, wytrwałym – polecamy!