sierpień 2023

Mur chiński

UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury) od lat działa na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na całym świecie. Program Światowego Dziedzictwa UNESCO został utworzony w 1972 roku w celu identyfikacji, ochrony i zachowania najcenniejszych miejsc na naszej planecie, które mają ogromne znaczenie historyczne, kulturowe i przyrodnicze.…