Blog

Cechy sztuki renesansu – renesans w Polsce i na świecie

Bazylika Świętego Piotra w Rzymie

Bazylika Świętego Piotra w Rzymie

W XIV wieku powstała nowa epoka. Nie bez przyczyny jest ona opisywana, jako “odrodzenie sztuki”. To właśnie w tamtym czasie narodziły się nowe ideały skupione na antropocentryzmie. Renesans stwarzał doskonałe warunki do rozwoju i tworzenia genialnych, niezwykle cenionych dzieł przez wybitnych artystów. Co jeszcze warto wiedzieć na temat tej epoki?

 Sztuka renesansowa – jakie są jej cechy charakterystyczne?

W dziełach i budowlach powstałych w okresie renesansu można zauważyć liczne nawiązania do antyku i mitologii. Zgodnie z myślą przewodnią epoki “Jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obce” artyści w swojej twórczości inspirowali się przede wszystkim naturą człowieka oraz jego idealnymi proporcjami. Architektura zawierała liczne zdobienia, które przywodziły na myśl budowle ze starożytnej Grecji i Rzymu. W okresie odrodzenia architekci podobnie jak w antyku bardzo dużą wagę przykładali również do perfekcyjnych proporcji danych obiektów. Powstawały one przede wszystkim z kamienia, podczas gdy podstawowym materiałem wykorzystywanym do tworzenia rzeźb był marmur.

Humanizm

Renesansowy humanizm był filozofią skupioną na człowieku i jego potencjale, podkreślającym znaczenie indywidualizmu, rozwoju osobistego oraz powrotu do klasycznych wartości grecko-rzymskich.

Perspektywa linearna

W malarstwie renesansowym zastosowanie perspektywy linearnego punktu zbiegu umożliwiło artystom tworzenie obrazów, które dawały wrażenie głębi i przestrzeni, co było przełomem w sztuce.

Odkrywanie nowych światów

Eksploracja geograficzna w epoce renesansu, takie jak podróże Krzysztofa Kolumba, doprowadziła do odkrycia nowych lądów i rozszerzenia horyzontów europejskich społeczeństw.

Zainteresowanie nauką i wynalazkami

Okres renesansu charakteryzowało zainteresowanie nauką i eksperymentowaniem, co zaowocowało wynalazkami takimi jak druk Johannes Gutenberga czy teorie Mikołaja Kopernika.

Wzrost znaczenia sztuki i kultury

Sztuka oraz literatura renesansowa odegrały kluczową rolę w propagowaniu idei humanistycznych, kształtując nowe wzorce estetyczne i kulturowe.

Renesansowe mecenaty

Wzrost zamożności i patronatu artystycznego ze strony bogatych rodzin oraz władców umożliwił rozwój sztuki i nauki, wspierając twórców takich jak Leonardo da Vinci czy Michelangelo.

Epoka renesansu – najważniejsze dzieła i wybitni twórcy tamtego okresu

Jednym z najwybitniejszych artystów epoki renesansu był Leonardo da Vinci. Jego dzieła takie, jak Mona Lisa”, “Dama z gronostajem”, czy “Ostatnia wieczerza” są po dziś dzień podziwiane przez miłośników sztuki na całym świecie. Twórca ten był prawdziwym człowiekiem renesansu, ponieważ oprócz znakomitych dzieł sztuki tworzył on innowacyjne projekty takie, jak m.in. armata odtylcowa, a także maszyna do latania. Podobno jak wielu innych znakomitych malarzy tej epoki, takich jak Rafael Santi, Sandro Botticelli twórca obrazu “Narodziny Wenus” czy Michał Anioł, czyli autora dzieła “Stworzenie Adama” mężczyzna pochodził z Włoch. To właśnie w tym kraju powstała epoka odrodzenia. Wśród wybitnych architektów tej epoki można wymienić z kolei Leona Battisty Albertiego, czy Filippa Brunelleschiego. Niezwykle utalentowani rzeźbiarze włoskiego pochodzenia działający również na terenie Polski to natomiast  m.in. Bartolommeo Berrecci, Hieronim Canavesi, czy Bernardo Zanobi de Gianottis.

Renesans – jak rozwijała się sztuka epoki odrodzenia na terenie naszego kraju?

Epoka renesansu w Polsce pojawiła się znacznie później, niż miało to miejsce m.in. we Włoszech. Za okres rozpoczęcia tej epoki na terenie naszego kraju uznaje się początek XVI wieku. Za pierwszych wybitnych twórców odrodzenia polskiego pochodzenia można uznać poetę Klemensa Janickiego oraz oczywiście słynnego astronoma i prawdziwego “człowieka renesansu” Mikołaja Kopernika. Głównym ośrodkiem, gdzie gromadzili się najlepsi artyści z całego kraju, był Kraków. To właśnie w tym miejscu rozwijał się ceniony polski artysta — Stanisław Samostrzelnik. Twórca nawiązywał do gotyku, lecz w jego dziełach można również dostrzec wyraźne wpływy włoskiego renesansu. Był on również renesansowej Krakowskiej Szkoły Miniatorskiej. To za jej sprawą powstały cenione Miniatury Kodeksu Behema.