Relikty

Skalbmierz - kościół św. Jana Chrzciciela, relikty z XII w.

W kościele w Skalbmierzu do dziś zachowały się wykonane w technice opus emplectum mury prezbiterium ze śladami rozglifionych okien oraz praktycznie całe wieże, w których jednak zamurowano biforia, przepruto ostrołukowe okna i, rzecz jasna, zmieniono im hełmy. Przebito też arkadę otwierającą przyziemie wieży południowej na południową nawę boczną.

Lwówek Śląski - fasada zachodnia kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP z XIII w.

Pozostałością po romańskiej bazylice w Lwówku Śląskim jest fasada. Z potężnego masywu dolnej partii wyrastają dwie wieże, kwadratowe w łączącej się z fasadą podstawie, ponad nią przechodzące w ośmiobok. Między nimi znajduje się pulpitowy dach. To zabytek dość późny i niekiedy pisze się o nim jako wczesnogotyckim, ale prof. Świechowski uspokaja: jednolity masyw dolnej partii, gdzie wieże i fasada zachodnia tworzą całość podzieloną jedynie lizenami, to zdecydowanie romańska cecha.

Kraków Salwator - relikty kościoła s. Norbertanek z XIII w.

Zachował się tu romański kamienny portal, którego ponad połowa wysokości znajduje się poniżej poziomu posadzki. Jego ościeża pozbawione są jednej pary kolumn i dwóch archiwolt. Jak donosi prof. Świechowski, pod podłogą kruchty zachowały się dolne partie kolumienek z bazami. Portal jest zapewne nieco nowszy od ceglanego kościoła. Powstał zapewne około 1250 roku (ma wczesnogotyckie głowice).

Kazimierz Biskupi - kościół św. Marcina - XIII-wieczne relikty

Dzisiaj odnajdujemy tu styl romański jedynie w wątkach murów - pierwotne mury na dużych odcinkach rozebrano, nadbudowując ściany i powiększając kościół. Dzisiaj możemy znaleźć tu jedynie ślady romańskiego portalu w ścianie północnej i znaki kamieniarskie - krzyż na podstawie (Ziemia) oraz krzyż na okręgu (Wenus).

Goźlice - kościół Najświętszej Marii Panny z XIII w.

Kościółek Najświętszej Marii Panny pochodzi z początków XIII wieku. Pierwotnie był to jednonawowy kościół zbudowany z ciosów kamiennych, z apsydialnie zamkniętym prezbiterium i emporą. Z jego pierwotnego kształtu zachowało się niewiele - na zewnątrz fragment północnej ściany, z dwoma rozglifionymi okienkami i śladami podziałów - lizen i gzymsu.

Strony

Reklama

Subskrybuj Relikty