Ruiny

Gortyna (gr. Γορτυς, Gortis lub Gortys) - kościół pod wezwaniem św. Tytusa z VI wieku

Dzisiaj starożytna Gortyna to jedno wielkie stanowisko archeologiczne. A kiedyś było to duże, potężne i tętniące życiem miasto, stolica rzymskiej prowincji Krety i Cyreny, oraz bardzo ważny ośrodek w czasach Bizancjum. To tutaj rozpoczęła się chrystianizacja wyspy, dokonana przez samego ucznia św. Pawła - Tytusa, uważanego za pierwszego arcybiskupa Gortyny. Pozostałością po świetności Gortyny jest kościół św. Tytusa...

Zsambek - ruiny ponorbertańskiej bazyliki z XIII w.

Do dziś podziwiać możemy dwie wieże zachodniego szczytu, jedną z oryginalnym czworobocznym hełmem, obie zdobne w smukłe triforia na najwyższym piętrze i biforia poniżej. Nad nimi znajdują się skomplikowane fryzy z półkolistych, falujących arkadek (podobne znajdziemy w Rumunii, w Alba Julia) i fryzy ząbkowe. Ścianę zachodnią zdobiła kiedyś rozeta. Wnętrze kryte było zapewne sklepieniem krzyżowym, resztki jego służek zachowały się do dziś. Kapitele służek zdobią misterne ornamenty roślinne.

St. Andrews - katedra i kościół św. Regulusa (st. Rule Church), XI-XII w.

Interesujący nas kościół pod wezwaniem św. Regulusa po przebudowie augustiańskiej, był podłużną budowlą, z długą nawą główną, nad którą wznosiła się masywna wieża, krótkim prezbiterium i dwuwieżową fasadą. Część na zachód od wieży była zapewne dobudowana właśnie przez Augustianów. Do kościoła prowadziły portale po stronie zachodniej i południowej (niezachowane). Do dziś zachowała się masywna wieża z jednym poziomem biforiów (można ją zwiedzać, z góry roztacza się niesamowity widok na całe opactwo i wybrzeże), cześć wschodnia nawy z rozglifionymi okienkami oraz łuk tęczowy prowadzący do prezbiterium.

Spišsky Hrad - romański pałac i donżon z XIII w.

Zamek spiski to przekrój historii architektury od XII do XVII wieku. Interesujące nas, a więc pochodzące z czasów romańskich zabytki, odnajdujemy na górnym zamku. To przede wszystkim ogromny, zawieszony nad przepaścią pałac. Ruiny noszą ślady wielu późniejszych przebudów, co doskonale widać po ilości i różnorodności okien. Są wśród nich też dwa biforia, jedno proste, drugie z kolumienką o kapitelu zdobionym guzłami, podobnie jak w pobliskiej Spišskiej Kapitule.

Wleń - ruiny zamku, relikty z przełomu XII i XIII w.

Zamek powstał jeszcze z końcem XII w. na miejscu drewniano-ziemnej kasztelanii. Z końcem XII w., zapewne za sprawą księcia Bolesława I Wysokiego, obwiedziono wzniesienie murem i zbudowano sześciokątną wieżę. Inna hipoteza mówi, że murowany zamek powstał dzięki Henrykowi Brodatemu, a budowę kontynuował Henryk II Pobożny i jego syn Bolesław Rogatka.

Reklama

Subskrybuj Ruiny