transept

transept

tak nazywa się część kościoła ustawioną poprzecznie w stosunku do osi wyznaczonej przez nawę główną. Transept znajduje się między korpusem budowli a prezbiterium.

Reklama

Subskrybuj transept