Łódzkie

Żarnów - kościół św. Mikołaja z początku XII w.

Świątynia ta wzmiankowana była po raz pierwszy w 1191 roku jako kościół parafialny i kaplica grodowa. Oczywiście to, co dzisiaj oglądamy w Żarnowie nosi ślady wielu przebudowań. W XVI wieku do bryły kościoła dobudowano prezbiterium, a w 1903 roku... cały kościół! Kościółek św. Mikołaja stał się tym samym jednym ze skrzydeł transeptu neogotyckiej budowli.
Ostatnio wróciliśmy tu i udało się nam zwiedzić niezwykłe wnętrze tej świątyni. Zapraszamy do galerii zdjęć!

Sulejów - kościół i ruiny opactwa cysterskiego z początków XIII w.

Kościół zachował pierwotny układ przestrzenny - jest typową bazyliką cysterską z transeptem i dwoma kaplicami bocznymi otwartymi do wschodniej ściany transeptu, przekrytą sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Żebra sklepienne spływają na masywne służki o dekorowanych kapitelach. Obserwować tu też można bogato dekorowane zworniki sklepień. Zachowały się wszystkie rozglifione okienka.

Strońsko - kościół św. Urszuli i 11 Tysięcy Dziewic z przełomu XII/XIII w.

Z czasów romańskich zachowała się apsyda, z oryginalnym rozglifionym okienkiem (ciekawe - bo schodkowo rozglifione), dwa rozglifione okienka w ścianie północnej, fryz z przenikających się arkadek zdobiący apsydę oraz tympanon w portalu południowym. W polu tympanonu, otoczonym ornamentem roślinnym znajduje się dwugłowy, skrzydlaty smok (z tym, że jedna jego głowa znajduje się na ogonie) pożerający ptaka. Cała płaskorzeźba jest niezwykle ciekawa, przywodzi na myśl coś celtyckiego.

Inowłódz - kościół św. Idziego z XI/XII w.

Kościół w Inowłodzu to w zasadzie prostokątny "klocek" zamknięty apsydą od wschodu, zaś od zachodu znajduje się okrągła wieża z dwoma poziomami biforiów (efekt reromanizacji, w trakcie której podwyższono znacznie wieżę). Niewielki, bardzo prosty portal znajdujemy od strony północnej, obok dobudowanej później zakrystii. Kościół posiada dwa niewielkie, rozglifione okienka po stronie północnej i trzy po południowej. Ciekawym i tajemniczym obiektem jest wbudowana w apsydę niewielka płyta kamienna (ale wykonana z innego kamienia niż reszta kościoła, prawdopodobnie starsza niż sam budynek) przedstawiająca krzyż.

Reklama

Subskrybuj Łódzkie