Rădăuţi (pol. Radowce) - cerkiew św. Mikołaja z XIV wieku

Położone na Bukowienie Radowce to całkiem spore jak na miejscowe warunki miasteczko (zatem łatwo tu trafić), z korzeniami sięgającymi XIII wieku. Miasteczko w czasach kształtowania państwa mołdawskiego przez chwilę było stolicą państwa Bogdana I, który to ufundował interesującą nas cerkiew św. Mikołaja i w niej spoczywa. Najstarszy, murowany zabytek Mołdawii...

Można by zapytać - dlaczego bizantyjska cerkiew (i to z XIV wieku) interesuje miłośników romanizmu, takich jak my? Otóż cerkiew św. Mikołaja to ciekawy przypadek pożenienia architektury Wschodu i Zachodu. Do zbudowania cerkwi zastosowano tutaj romański układ bazylikowy, chociaż zmodyfikowany na potrzeby cerkiewnego podziału przestrzeni wewnątrz kościoła. Dało to niecodzienny, niepodobny do niczego efekt...

Cerkiew św. Mikołaja, jak to cerkiew, składa się z prezbiterium (ukrytym za carskimi wrotami), nawy i przednawia. Ale - prezbiterium zamknięte jest apsydą, a nawa i przednawie (które zwykle stanowią po jednym, dużym, niepodzielonym wewnętrznie pomieszczeniu) - mają układ bazylikowy. Masywne arkady międzynawowe podtrzymują sklepienie kolebkowe, co ciekawe, nawa główna, choć wyższa niż boczne, nie jest doświetlona oknami, co sprawia, że wewnątrz panuje półmrok. Nawy boczne są niewielkie i wąskie. Między nawą a przednawiem - jak to w cerkwi - znajduje się ściana, ale otwór łączący nawę z przednawiem jest tu zdecydowanie większy, niż w innych cerkwiach Bukowiny. W XVI wieku kościół dorobił się przedsionka oraz gotyckiego wykończenia kamieniarskiego okien. Wnętrze pokrywają piętnastowieczne freski z fundacji Stefana Wielkiego.

Cerkiew w Radowcach to nieoczekiwany romański akcent na bogatej w niezwykłe, malowane monastyry Bukowinie. Ciekawostka, na którą na pewno warto zwrócić uwagę.

Galeria: 

Odpowiedzi

Jak to w Rumunii... :) Swoją drogą nie raz nas krew zalewała, kiedy widzieliśmy jak wszyscy mają w głebokim poważaniu zakazy używania fleszy i cykali z lampą zdjęcia w malowanych cerkwiach... To czego nie zniszczył czas, może zniszczyć ludzka głupota i niefrasobliwość.

Reklama