Żarnów - kościół św. Mikołaja z początku XII w.

Na Ziemi Łódzkiej, przy trasie Kielce-Piotrków Trybunalski, trafimy do Żarnowa. Ta dzisiaj niewielka miejscowość pojawia się w źródłach od XI wieku, a na wczesnośredniowiecznym grodzisku zbudowano w XII wieku kościół św. Mikołaja.

Świątynia ta wzmiankowana była po raz pierwszy w 1191 roku jako kościół parafialny i kaplica grodowa. Oczywiście to, co dzisiaj oglądamy w Żarnowie nosi ślady wielu przebudowań. W XVI wieku do bryły kościoła dobudowano prezbiterium, a w 1903 roku... cały kościół! Kościółek św. Mikołaja stał się tym samym jednym ze skrzydeł transeptu neogotyckiej budowli.

To, co dzisiaj możemy w Żarnowie podziwiać, to zachodnia wieża mieszcząca emporę i fragment północnej ściany z rozglifionymi okienkami.

Dekoracja architektoniczna wnętrza wiązana jest z warsztatem północnowłoskim i przedstawia motywy roślinne i zwierzęce (lwy i gryfy). Empora rozpięta jest na dwóch arkadach podpartych pękatą centralną kolumną, przy ścianach zachowały się mocno nadgryzione zębem czasu półkolumienki wspierające arkady. Pilaster wspierający dawny łuk tęczowy (obecnie otwierający transept do przecięcia naw) ma kapitel zdobiony motywem liści. Na piętro empory prowadzi kręta klatka schodowa w podstawie wieży. Schody dawniej prowadzące jeszcze wyżej, bo na samą wieżę, zachowały się tylko do poziomu empory, dalej otwiera się mroczna studnia - niezwykły widok. Sklepienie klatki schodowej ułożono z lepionych obficie zaprawą płaskich kamieni, w prostej technice opus incertum. Natomiast ściany świątyni zbudowano z dobrze obrobionych ciosów kamiennych (wykorzystując do licowania zewnętrznego kamienie w różnych kolorach).

Zabytek ten jest dobrze oznakowany - przy wjeździe do Żarnowa stoi tabliczka "Szlaku romańskiego" i gdyby nie ona, omal nie przegapilibyśmy tego zabytku, widząc z oddali nieciekawy, neogotycki kościół. Dzięki tej inicjatywie, jaką był kiedyś "Szlak..."(ogromnie szkoda, że już nie funkcjonuje...) daliśmy jednak ostro po hamulcach w drodze powrotnej z Sulejowa.

Galeria: