Sulejów - kościół i ruiny opactwa cysterskiego z początków XIII w.

Na Ziemi Łódzkiej odnaleźć można wiele bezcennych zabytków - obok Inowłodzu również Sulejów, gdzie podziwiać możemy najlepiej zachowany kościół cysterski w Polsce.

Opactwo zostało ufundowane w 1176 roku przez Kazimierza Sprawiedliwego. W 1259 roku zostało spalone przez Mongołów, a 1 1431 roku - przez tatarów. Kościół płonął jeszcze kilka razy w historii, a swój prawie nietknięty kształt zawdzięcza licznym pracom konserwatorskim.

Kościół klasztorny cechuje cysterski układ, który zachował się tutaj w niezmienionym kształcie. Jedyne istotniejsze zmiany na zewnątrz kościoła to barokowe szczyty i nowa sygnaturka. Poza tym obserwować tu można dobrze zachowany fryz ząbkowy, lizeny oraz przepiękny uskokowy portal z bogatą dekoracją rzeźbiarską. Mniejszy portal boczny (zachował się jeden z dwóch) również zachowały interesującą dekorację rzeźbiarską. Ponad portalami znajduje się rozeta z maswerkiem.

Kościół zachował pierwotny układ przestrzenny - jest typową bazyliką cysterską z transeptem i dwoma kaplicami bocznymi otwartymi do wschodniej ściany transeptu, przekrytą sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Żebra sklepienne spływają na masywne służki o dekorowanych kapitelach. Obserwować tu też można bogato dekorowane zworniki sklepień. Zachowały się wszystkie rozglifione okienka.

Chociaż kościół zachował pierwotny układ przestrzenny, to wnętrze jest barokowe. Tak więc do romańskich filarów doklejono barokowe ołtarze boczne, zwracają uwagę utrzymane w podobnej kolorystyce stalle - o kilka numerów za duże do tego kościoła, stojące w nawie głównej, bo do prezbiterium i tak by się nie zmieściły. Z barkowego wystroju mamy tu również ołtarz główny i konfesjonały.

Z zabudowań klasztornych zachował się jedynie przylegający do kościoła fragment skrzydła wschodniego, kryjący zakrystię i kapitularz. Klasztor budowany był z cegły w układzie wendyjskim. Klasztor był przebudowywany w okresie gotyku, co można doskonale rozpoznać. Kapitularz jest sklepionym krzyżowo-żebrowo (sklepienie oparte jest na jednym filarze) pomieszczeniem. Od krużganków oddzielają pomieszczenie kapitularza biforia, wykończone trójlistnie. Kapitularz był wielokrotnie przebudowywany i rekonstruowany, tak że nie wiadomo dokładnie, co tu jest romańskie, co gotyckie, a co odtworzone. Obecnie znajduje się tu muzeum-lapidarium.

Opactwo w Sulejowie położone jest malowniczo i jest cudownym miejscem na spacery. Ruiny zabudowań klasztornych, murów opasujących opactwo oraz - w upalne dni - jedyna w swoim rodzaju atmosfera sprawia, że można przez chwilę poczuć się jak na południu Francji.

Gorąco polecamy okolice Sulejowa do spędzenia tam urlopu - przetestowaliśmy, więc wiemy!

Galeria: