Kazimierz Biskupi - kościół św. Marcina - XIII-wieczne relikty

W drodze na Kujawy trafiamy do Kazimierza Biskupiego, gdzie znajduje się kościół pod wezwaniem św. Marcina. Pierwsza wzmianka o tym kościele pochodzi z "Roczników" Długosza, który pisze o przekazaniu Kazimierza biskupstwu lubuskiemu przez Henryka Brodatego w 1237 r. Sam kościół pochodzi najprawdopodobniej z drugiej połowy XII w. (za informację dziękujemy Arturowi Różańskiemu). Przez wieki przechodził liczne przebudowy, które poważnie zatarły pierwotny kształt budynku. Dzisiaj odnajdujemy styl romański jedynie w wątkach murów - pierwotne mury na dużych odcinkach rozebrano, nadbudowując ściany i powiększając kościół. Dzisiaj możemy znaleźć tu jedynie ślady romańskiego portalu w ścianie południowej i znaki kamieniarskie - krzyż na podstawie (Ziemia) oraz krzyż na okręgu (Wenus).

Nie jest to może zabytek, który daje wyobrażenie o sztuce romańskiej, ale dla koneserów i tropicieli - niezapomniana zabawa!

Galeria: