triforium

jest to okno trójdzielne, którego poszczególne części rozdzielone są kolumienkami. Całość może być spięta archiwoltą.