sklepienie krzyżowo-żebrowe

to sklepienie krzyżowe, w którym szwy sklepienne wzmocniono żebrami dźwigającymi ciężar sklepienia i przekazującymi go na filary.