sklepienie

jest to przekrycie wnętrza budynku. W okresie romanizmu stosowano sklepienia kolebkowe, krzyżowe i krzyżowo-żebrowe.

sklepienie kolebkowe

to sklepienie o przekroju półkolistym albo wycinka koła. W późniejszych budowlach z przełomu romanizmu i gotyku może być również ostrołukowe.

sklepienie krzyżowe

powstaje, gdy dwa sklepienia kolebkowe równej wysokości przecinają się pod kątem prostym. Linie przecięcia kolebek tworzą tu szwy sklepienne.

sklepienie krzyżowo-żebrowe

to sklepienie krzyżowe, w którym szwy sklepienne wzmocniono żebrami dźwigającymi ciężar sklepienia i przekazującymi go na filary.