refektarz

to klasztorna jadalnia. Zwykle wejście do refektarza prowadziło z krużganków.