portal

jest to artystyczna oprawa wejścia do kościoła lub innego pomieszczenia w klasztorze. Jego elementami są kolumienki i półkolumienki, archiwolta i tympanon. Może być bogato dekorowany rzeźbiarsko.