kościół salowy

tak nazywa się kościół jednonawowy.