kapitularz

w klasztorach była to (i jest do dziś) sala zgromadzeń, mieścił się przeważnie przy krużgankach.