biforium

to dwudzielne okno romańskie z kolumienką pośrodku