Bibliografia

Zygmunt Świechowski
Architektura romańska w Polsce
wyd. DiG, Warszawa 2000

Wilfred Koch
Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne
Świat Książki, Warszawa 1996

Praca zbiorowa pod red. Tomasza Janiaka
Architektura romańska w Polsce. Nowe odkrycia i interpretacje
wyd. Muzeum Początków Państwa Polskiego, Gniezno 2009

Jerzy Żarnecki
Sztuka romańska
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005

Rolf Toman (red.)
Sztuka romańska. Architektura - rzeźba - malarstwo
Koenemann, Koenigswinter 2004

Xavier Barral i Altet
Wczesne średniowiecze. Od późnego okresu antycznego do roku tysięcznego
Muza S.A./Taschen, Warszawa 1998

Przemysław Urbańczyk
Trudne początki Polski
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008

Ernesto D'Alfonso, Danilo Saams
Historia Architektury
wyd. Arkady, Warszawa 1997

Jan Adamczewski
Mała Encyklopedia Krakowa
wyd. Wanda, Krakow 1996

Michał Rożek, Stanisław Markowski
Królewska Katedra na Wawelu
wyd. Interpress, Warszawa 1981

Michał W. Ałpatow
Historia Sztuki. Tom 2 - Średniowiecze
wyd. Arkady, Warszawa 1968

Jerzy Zub
Koprzywnica. Kościół i klasztor cysterski
wyd. ABC, Tarnobrzeg 2000

Szlakiem architektury obronnej i romańskich zabytków
Agencja JP, Kielce

Archiopactwo cytersów w Jędrzejowie
broszura wydana przez Archiopactwo cystersów w Jędrzejowie

Reklama