Włochy Północne

Włochy Północne - zwykle mija się ten region w drodze na narty w Dolomity, czy dalej, na południe, do Toskanii, Rzymu czy Neapolu. Ale tu też, w tętniących życiem miastach, jak Mediolan, ale też w małych miasteczkach, jak Asti, odnaleźć można romańskie perełki. "Wieki Ciemne", czyli wczesne średniowiecze, pomiędzy upadkiem Rzymu a czasami Karola Wielkiego - to czas Wędrówki Ludów, barbarzyńskich władców, efemerycznych królestw, zapomnianych chrześcijańskich wyznań, w jednych sferach życia regresu, w innych - niesamowitego rozwoju i intensywnej wymiany kulturowej między Wschodem a Zachodem, Północą a Południem. Historię "Wieków Ciemnych" najlepiej poznawać w Rawennie, gdzie w czasach chrześcijańskiego chociaż heretyckiego a do tego barbarzyńskiego władcy Teodoryka i w następujących bezpośrednio po nich czasach wielkiego powrotu Biznacjum w osobie cesarza Justyniana, powstawały niezwykłe zabytki, które na długo wyznaczyły trendy w architekturze, dając romanizmowi solidne podstawy. Włochy Północne - jakże różne od spalonego słońcem, śródziemnomorskiego południa, ale równie ciekawe, obdarzone bogatą historią, wspaniałą sztuką lombardzkiego romanizmu, cudowną kuchnią (ach te szparagi po mediolańsku!), krajobrazami z majaczącymi na horyzoncie Alpami - zapraszamy na kolejną wyprawę!

Reklama