Rzym - baptysterium św. Jana na Lateranie z IV/V wieku

Po ogromie i bogactwie bazyliki św. Jana na Lateranie (z czego na pierwszy plan wysuwają się niezwykłe krużganki - ale o tym jeszcze nie teraz), maleńkie, zbudowane z rudej, rzymskiej cegły baptysterium św. Jana u Źródła może wydawać się niepozorne. Ale nie dajmy się zwieść - tu też kryją się skarby!

Baptysterium w formie rotundy powstało tu bardzo wcześnie - już na początku IV wieku (zaadaptowano na nie istniejący już budynek). Podczas pierwszej przebudowy w V wieku nadano baptysterium kształt ośmiokąta z niewielką kopułą, podtrzymywaną w środku przez osiem kolumn. Basen chrzcielny znajdował się na środku, wokół niego znajdowało się obejście. W V wieku dodano również do budynku cztery kaplice. I one są właśnie najciekawsze...

Samo wnętrze baptysterium dzisiaj - choć zachowało swój romański kształt - nie zachowało romańskiego charakteru. Żeby zobaczyć coś oryginalnego, trzeba zajrzeć do kaplicy św. Jana Ewangelisty, gdzie odnajdziemy prawdziwe skarby - mozaiki z V wieku (w tym przepiękne przedstawienie Chrystusa w apsydzie), odsłonięte fragmenty posadzki, kolumny oraz zamurowane przezrocza okienne (podobne do tych, które znamy np. z kościoła Santa Sabina). W innej kaplicy - św. Jana Chrzciciela - znajdują się za to drzwi, które pochodzą z term Karakalli.

Chodziliśmy po baptysterium św. Jana na Lateranie wyobrażając sobie, jak mogło wyglądać w czasach Konstantyna i świetności pałacu laterańskiego, pokryte złoconymi mozaikami... Tutaj tworzyła się historia, tutaj triumfujące po wiekach prześladowań chrześcijaństwo przejmowało duchową władzę nad chylącym się już powoli ku upadkowi Imperium. Tutaj tworzyła się Europa.

Galeria: 

Reklama