Romańska Europa

Europejskimi królestwami romańszczyzny są Niemcy, Francja, Włochy - ale niezwykłe i fascynujące budowle można znaleźć też na Słowacji, Węgrzech, a nawet w Transylwanii. Z jednej strony są majestatyczne katedry romańskie pamiętające czasy kształtowania się kultury kontynentu, z drugiej - niewielkie świątynki zapomniane przez historię. Ale także w cieniu wielkich bazylik kryje się niejedno zaskoczenie.
Podążamy szlakami jednych i drugich - zapraszamy Was zatem we wspólną podróż śladami europejskiej romańszczyzny - zarówno tej monumentalnej, jak i tej nieoczywistej.
Galeria będzie rosła wraz z kolejnymi wyprawami. A zatem - w drogę!

Reklama