Miechów - relikty pierwszego kościoła Bożogrobców

Nieopodal Krakowa leży Miechów. Znajdujemy tutaj bazylikę zakonu bożogrobców, pod wezwaniem Grobu Bożego i św. Jakuba Młodszego. Kościół został ufundowany przez wielmożę Jaksę, który sprowadził tu bożogrobców w 1163. Świątynia miała bardzo burzliwą historię, była wielokrotnie przebudowywana (m.in. po pożarach) i z czasów romańskich niewiele tu zostało.

Swój dzisiejszy kształt bazylika Grobu Bożego zawdzięcza przebudowom dokonywanym od XIV do XVIII wieku. Kościół z zewnątrz wygląda dosyć ekscentrycznie i eklektycznie. Zwraca uwagę masywna wieża zwieńczona dziwacznym hełmem. Tutaj znajdujemy elementy wtórnie wmurowanego romańskiego fryzu arkadkowego.

Generalnie dominuje tu barok, a wnętrze utrzymane jest w różowej kolorystyce. Relikty romańskie znajdujemy w części zachodniej (z XII i XIII wieku) - jest to fragment romańskiej ściany z wnęką i zrekonstruowaną czterolistną rozetką (oculum). Poniżej znajduje się fragment fresku ze sceną ukrzyżowania.

W sumie to tyle... Niewiele. Miechów jest dosyć ciekawym miejscem - mamy tutaj interesujące przykłady kultu Grobu Bożego, ale jeśli chodzi o zabytki romańskie, to nie jest to nasz numer jeden.

Galeria: 

Reklama