krużganki

(łac. claustrum) w klasztorach - czworokątny korytarz otaczający wirydarz, czyli dziedziniec. Wokół krużganków grupowano wszystkie ważniejsze miejsca klasztoru (kapitularz, refektarz, wejście do kościoła), a one same służyły jako miejsce spacerów, modlitwy i spotkań, pełniąc też oczywiście funkcję komunikacyjną. W klasztorach romańskich często były otwarte na wirydarz biforiami lub triforiami.

Reklama