Kije - Kościół p.w. Piotra i Pawła, relikty z XII w.

Dziesięć kilometrów na północ od Pińczowa leżą Kije, gdzie znajdujemy kościół p.w. św. Piotra i Pawła. Powstał on w XII wieku jako niewielka, jednonawowa świątynia zamknięta od wschodu apsydą, od zachodu posiadająca emporę (zachował się fundament filara).

Do dziś zachowały się jedynie romańskie ściany dzisiejszego prezbiterium, które powstało z romańskiej nawy po rozbudowie kościoła. Po stronie północnej odsłonięto nad późniejszą nadbudówką fragment ściany z widocznym rozglifionym obustronnie okienkiem, którego półkoliste zamknięcie nieśmiało wystaje zza blaszanego daszku. Mur wykonano z pińczowskiego wapienia w technice opus emplectum, zaś fundamenty - w technice opus spicatum (czego niestety od zewnątrz nie widać).

Niewiele widać w Kijach, ale na szlaku między Zagością a Imielnem, Mokrskiem i Jędrzejowem, można zatrzymać się i tutaj, by w murach dzisiejszego tynkowanego na biało kościoła zobaczyć nieśmiało wystający zza dobudówki relikt - świadka ośmiu wieków...

Galeria: 

Reklama