Újezdec - kościół św. Urszuli z XIII wieku

Są takie momenty, kiedy w podróży nagle zmienia się plany. I tak właśnie było tym razem. Jechaliśmy z Plzna do Holašovic (polecamy miłośnikom etnografii), gdy zobaczyliśmy niepozorny znak kierujący do średniowiecznego kościoła w miejscowości Újezdec. Nie namyślając się długo skręciliśmy, by wkrótce znaleźć się na szczycie wzgórza, gdzie stoi kościółek św. Urszuli.

Kościółek, niewielka budowla z kwadratową wieżą i prosto zamkniętym prezbiterium, to w zasadzie przykład stylu przejściowego między gotykiem a romanizmem. Jeszcze romańska wieża z dwoma poziomami biforiów i już powoli gotycki portalik, już zaostrzające się łuki rozglifionych okienek i prosta ściana prezbiterium wskazują na fazę przejściową. Opracowania rozglifionych okienek i kolumienki biforiów wykonano z granitu. Kościół powstał w latach 1250-1240 jako kościół parafialny dla mikroskopijnej parafii. Na obronnym wzgórzu - o czym świadczy też nazwa miejscowości - znajdowała się też w przeszłości twierdza. Dziś nie ma już po niej śladu.

Biegając z aparatem wokoło - zamkniętego niestety - kościoła spotykamy sympatyczną starszą panią, która dzieli się z nami historią swojego życia. Okazuje się, że mieszkała kiedyś, przed wojną jeszcze, w Polsce. Nie znaleźliśmy tu może romańskiego odjazdu, ale za to w historii życia dziewięćdziesięcioletniej mieszkanki Újezdca znaleźliśmy wielką historię XX wieku, historie Czech i Polski, które przecież splatały się nie raz.

Galeria: 

Reklama